y

10 причини да изберете Porotherm

10 причини да изберете Porotherm

В строителството през последните години навлязоха нови технологии и материали, но керамичните тухли, с техните традиционни и модерни характеристики, са незаменим в много отношения продукт. Кои са предимствата на строителната керамика и какво я прави наистина уникална? 

Ето 10 добри причини да я предпочетем.

Традиции и съвремие

1. Материал с традиции, но отговарящ на съвременните изисквания

Историята на тухлата е почти толкова стара, колкото и самото човечество. Още древните цивилизации са оценили значимостта на глината и необикновените ѝ свойства.  През годините до днес при тухлите се наблюдава постоянно развитие с цел да се постигнат оптимални характеристики, които да отговорят адекватно на все по-високите изисквания в строителството. Ако до преди десетилетия изискванията към тухлата бяха предимно здравина и устойчивост на атмосферни влияния, то днес са нужни и високи топло- и звукоизолационни свойства, екологичност и дълготрайност.

Естествена топлоизолация и климатизация

2. Естествена топлоизолация и климатизация

Когато искаме да сведем до минимум разходите за топлоизолация, като че ли забравяме един основен факт: охлаждането на една сграда също изисква разход на енергия, който е дори по-висок, отколкото разходът за отопление. Но природата се е погрижила и за това и можем да заложим на естественото климатизиране още когато създаваме своя дом. Керамиката има много добра акумулираща способност. Благодарение на нея температурните колебания се изравняват без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия и микроклиматът в помещенията се регулира по естествен начин.

Тухлите Porotherm се произвеждат с добавяне на изгарящи съставки (най-често дървесни стърготини), които при изпичане изгарят и образуват порьозна структура – така топлоизолационните характеристики на блоковете се подобряват съществено. Камерите са вертикално разположени - с полагането на разтвора по хоризонталните фуги въздухът се запечатва в тях и топлоизолацията на блоковете се подобрява значително. 

Звукоизолация

3. Звукоизолация

Поради естеството на суровината, от която се произвеждат, керамичните блокове са с обемна плътност между 650 и 1000 kg/m3 и това гарантира добрата звукоизолация на стените, изпълнени от тях. Колкото по-тежък е един материал, толкова по-голяма част от въздушния шум се редуцира от преградната конструкция, изградена с такъв материал. Като се добави и многокамерността на блоковете Porotherm (редуване на керамика – въздух – керамика), то звукоизолационната способност се увеличава допълнително с още 2-3 dB. Лабораторните измервания на тухлена стена, изпълнена с Porotherm 12 отчитат индекс на звукоизолация 44 dB, а тези при стена от Porotherm 25 – 49 dB.

Правилното иззиждане и запълване на хоризонталните фуги, както и последващото измазване на стените допринасят съществено за още по-добрата им звукоизолация.

Пожарозащита

4. Пожарозащита

Тухлите не горят - те вече веднъж са „минали през огъня”. Масивните тухлени конструкции имат най-високата степен на пожарозащита в сравнение с други строителни материали и най-важното – при огневи натоварвания тухлените зидове запазват целостта си, не предизвикват срутвания и не отделят никакви опасни за здравето газове. 

Изискванията за осигуряване на граница на огнеустойчивост по критерий EI 90 минути се покриват от стена с дебелина 125 mm, a REI-M 90 – съответно с 250 mm.

Здравина

5. Здравина

Керамичните тухли притежават отлични якостни показатели. При правилно изпълнение на зидариите керамиката (наред със стоманобетона и в комбинация с него) е най-подходящият материал за изпълнение на носещи конструкции.

Съгласно европейския стандарт за проектиране на конструкции за сеизмични въздействия (Еврокод 8) изискванията за зидарийните тела, които могат да се използват в носещи конструкции е минимална якост на натиск ≥ 7,5 N/mm2. Единствено плътните и решетъчни тухли, както и някои керамични блокове с вертикални кухини, напр. Porotherm MP, отговарят на това условие.

                   
                      Микроклимат

6. Микроклимат

Комфортът на обитаване не е само добра защита от външните влияния, но и това как се чувстват вътре в сградата нейните обитатели. В резултат на редица изследвания е са установени две общи условия:

  • Повърхността на вътрешните стени да е суха и топла на пипане;
  • Ограждащите конструкции и покритията им да не предизвикват алергични реакции и да нямат неприятни за сетивата емисии.

Керамичните тухли действат като естествен регулатор на влажността на въздуха - поглъщат излишните водни пари във въздуха и минимизират както усещането за спарен въздух, така и опасността от образуване на плесен.

7. Ниска равновесна влажност

Водопоглъщането на керамичните блокове Porotherm, особено на тези с ниска плътност (до 1000 kg/m3), което се дължи на порестата структура на черепа на тухлата, е висока (16-18%). Благодарение на капилярната си структура обаче, тухлите също така бързо и напълно отдават влагата, която са поели, т.е. те „дишат”. Паропропускливостта им на водни пари е една от най-високите (μ=5-10). На практика иззиданите стени са абсолютно сухи и техните топлоизолационни свойства не се влияят негативно от повишено съдържание на влага. Влагата, съдържащата се в тухлените стени, се движи от 0,05 до 2,86%, като средната стойност е 0,45% по маса. Практически влажност ≤ 0,5% не повлиява на топлопроводността и изчислителните стойности са почти идентични с експлоатационните.

8. Екологичност

Керамичните тухли се произвеждат от 100% естествени материали, а именно: глина, вода и въздух. Огромно значение придобива и т.н. екологичен баланс на строителните материали – колко екологично е тяхното производство; колко дълготраен и без вредно влияние върху околната среда е техният експлоатационен период и колко безопасни за природата са те като отпадък. По редица показатели блоковете Porotherm се нареждат сред най-екологичните материали.

9. Дълготрайност 

При изпичането на тухлите при температури над 850оС се стига до химични преобразувания, които водят до устойчиви и непроменящи се във времето съединения.Изпечената керамика е изключително траен и неподатлив на времето материал. С течение на времето при нея не се наблюдават процеси на промяна на якостните показатели, плътността, топлотехническите показатели .

10.Добра инвестиция

Монолитните сгради, изпълнени с керамични тухли са сред тези с най-дълъг проектен експлоатационен срок – категория 4 и 5, или със срок на безпроблемна експлоатация 50-100 години. Архитектурни паметници и находки от преди  Новата Ера обаче опровергават тази статистика – тухлите са с много по-дълъг живот. Икономическата обосновка е пределно ясна - разходите за частта зидарии в една сграда рядко надвишават 7-8 % от общите строителни разходи, като възвръщаемостта на инвестицията е много добра.